Pleased to Meet You

Making of Stilte

Ik heb een geluidsingenieur onder de arm genomen om een constructie te berekenen die de decibels van een muziekfestival volledig kon afschermen of absorberen. Hij kwam uit op een constructie bestaande uit drie kamers in elkaar. Elke ‘kamer’ bestond uit andere geluid-isolerende materialen en stond op blokken die het geluid niet doorgeven. De buitenste blok bestond uit 10cm dik beton. Elke kamer had een geluids-isolerende deur van - 35dB, maal drie geeft dit - 105 db.

__4_0049.jpg
__8_0087.jpg
1_0012.jpg
7_0015.jpg
Doorsnede STILTE + Lrescorr kopie.jpg
STILTE grondplan.jpg
STILTE bovenzicht met deur.jpg
STILTE bovenzicht vooraan.jpg